Het Zelfkenniscentrum

‘Zo ben ik nou eenmaal…’ Het is gauw gezegd, maar wat zég je daar nu eigenlijk mee? En wat bedóél je er precies mee?

Bij Het Zelfkenniscentrum krijgt deze uitspraak een heel andere wending. Wie of wat je bent, is een bespiegeling van ervaringen die je eerder in je leven – bewust én onbewust – hebt opgedaan. Er is bij tijd en wijle moed voor nodig om tot het inzicht van die ervaringen te komen. Het gaat hierbij niet alleen om positieve ervaringen, maar ook om negatieve en/of stressvolle, intense ervaringen die jouw ik beïnvloeden.

Door op zoek te gaan naar die bespiegelingen en het effect daarvan, krijg je inzicht in je doen en laten, inzicht in de vraag waarom je reageert zoals je reageert, waarom je interpreteert zoals je interpreteert. Een mond vol, maar zeer de moeite waard om juist díé zelfkennis op te doen.

Dat begint met herkennen en erkennen. Herkennen van signalen die wijzen op bepaalde reacties, erkennen dat die reacties ergens vandaan komen. Als je ze erkent, kun je ze veranderen, áls je dat wilt. Bewustwording dus, waarmee je je eigen stuur in handen neemt, zelf sturing geeft aan je gedrag en de manier waarop je in je eigen leven staat.

Het Zelfkenniscentrum adviseert niet, maar begeleidt en ondersteunt om jou zelf te laten ervaren wat goed is voor jóú. Door jouw ervaringen neemt jouw zelfkennis toe.

We nodigen je uit om deel te nemen aan onze ervaringsgerichte activiteiten, waardoor je jezelf ‘anders’ leert kennen.

TRAINERS/COACHES

Anita Bunt
Erik Veldhuis

AANGESLOTEN BIJ

De trainers/coaches van Het Zelfkenniscentrum zijn aangesloten bij:

PARTNERS